Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri,Sebepleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

kırsal kesimden kente göçün nedenleri ve sonuçları
kırsal bölgelerden şehirlere göçün sebep ve sonuçları
köylerden kentlere göçün nedenleri ve sonuçları

İnsanların yaşadıkları yeri değiştirmelerine göç denir Eğer değiştirilen yer ülke içinde olursa buna iç göç denir Ülkemizdeki iç göçler, köy ve kasaba gibi küçük yerleşim merkezlerinden iş bulma imkânlarının daha kolay olduğu büyük kentlere doğru göç ederler

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuzun üçte ikisi köylerde yaşamaktaydı
Göçler sayesinde günümüzde nüfusumuzun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır

Ülkemizde göçlerin büyük kısmı yerleşmek için yapılır Bu tür göçlere sürekli göçler denir Bir de mevsimlik göçler vardır Bu tip göçler genellikle yaz mevsiminde tarım ürünlerinin hasadında çalışmak için yapılmaktadır Özellikle Çukurova’ya pamuk, Doğu Karadeniz kıyılarına da çay ve fındık tarımı için mevsimlik işçi göçleri meydana gelmektedir

Ayrıca yazın turizm faaliyetlerinden dolayı Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyılarındaki turistik mekanlara yapılan göçleri de bu tür göçler arasında gösterebiliriz

Ülkemizde göçler özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden diğer bölgelere doğru olmaktadır

En fazla göç veren iller; Artvin, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu, Kars, Tunceli, Hakkâri, Muş, Bingöl, Siirt, Sivas, Ağrı ve Kırklareli’dir En fazla göç alan iller ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, İzmit ve Bursa’dır

Ülkemizdeki kırsal ve kentsel nüfusun değişimi

Kırsal bölgelerden kentlere doğru meydana gelen göçlerin nedenlerini söyle sıralayabiliriz;

a Kırsal Kesimdeki İtici Etkenler
Kırsal bölgelerde hızlı nüfus artışından dolayı tarım alanlarının küçük parçalara ayrılması
Kırsal kesimlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olması
Tarım alanlarında makine kullanımının artması ile birçok insanın işsiz kalması
Genellikle kırsal kesimdeki ekonomik yetersizlikler insanların göç etmesine neden olur

b Kentlerdeki Çekici Etkenler
Kentlerde gelişmiş olan sanayi ve ticaret sayesinde iş imkânlarının daha fazla olması

Kentlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olması
Bu nedenlerden dolayı ülkemizde kırsal bölgelerden büyük kentlere hızlı bir göç meydana gelmektedir Ülkemizdeki kentleşme hızı sanayileşme hızını geçmiştir

Bu yüzden kentlerde birçok sorunlar ortaya çıkmıştır Büyük kentlerde çok hızlı artan nüfustan dolayı meydana gelen sorunları şöyle sıralayabiliriz;

Çevre ve hava kirliliğinin ortaya çıkması

Gecekondulaşmanın artması
Yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı yetersizliklerinin ortaya çıkması
İnsanların oturabileceği konutların yetersiz kalması
Göç edenlerin kentlerdeki sosyal çevreye uyum sağlayamamaları


facebookta paylaş


Rasgele yazılar


Yazar : admin

Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri,Sebepleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

oyun